Sections

usługi księgowe kraków

Funkcje kredytów
Kredyt to umowa, która jest zawierana między bankiem (podmiot dominujący) oraz kredytobiorcą. Kredyty z uwagi na swoją powszechność oraz znaczenie, spełniają istotne funkcje (wyliczono w z pięć). Pierwszą z nich jest funkcja emisyjna, czyli wprowadzenie pieniądza do obiegu. Polega to na wprowadzeniu do obiegu pieniądza dzięki kredytowemu mechanizmowi emisji pieniądza. Spełniają ją każde kredyty bankowe – udzielenie ich wprowadza w obieg pieniądz a ich spłata wycofuje ten pieniądz z obiegu. Funkcja dochodowa polega na tworzeniu korzyści ekonomicznych oraz finansowych poprzez zwiększenie skali produkcji i siły nabywczej firmy. Istotą funkcji rozdzielczej jest wpływ kredytów na wzrost dochodów w konkretnym regionie, branży a także zwiększenie popytu w danym segmencie rynku. Funkcja interwencyjna wiąże się z tym, że kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej. Poza tym kredyt stanowi immanentny element współczesnego rynku kapitałowego w typowej gospodarce wolnorynkowej.
Send anonymously or enter name
Please retype the anti-spam code "7082"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one